Om Murersektionen

Murersektionen er den næststørste sektion i DI Byggeri og har ca. 1300 virksomheder.

Murersektionens bestyrelse, som består af 10 medlemmer, vælges på sektionens årlige generalforsamling, som normalt holdes i marts/april måned.

Vil du vide mere?
Såfremt din virksomhed ønsker yderligere oplyst om Murersektionen kan du kontakte sektionens formand Peter Andersen på tlf. nr. 24 69 64 90 eller sektionens konsulent Kasper Toudahl på tlf. nr. 72 16 01 16.

Hvad koster det?

Det koster 1.000 kr. pr. virksomhed pr. år og 0,03% af virksomhedens lønsum plus en 10 øres afgift pr. svendetime at være medlem af Murersektionen.

Hvad betaler Murersektionen for din virksomhed?

 • Murersektionen betaler afgiften ved svendeprøven (1200 kr. pr. elev i 2021).
 • Murersektionen betaler for alle udgifter ved sektionens lærlingekurser (dog ikke elevens løn).
 • Murersektionen yder helt eller delvist tilskud til medlemmers deltagelse på de af sektionens udbudte kurser.

Hvad er Murersektionens formål?

Murersektionens formål er:

 • at samle virksomheder, der udøver virksomhed indenfor murer- og betonområdet, herunder virksomheder med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art.
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold.
 • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til murer- og betonområdets specielle forhold fx prislister/overenskomster og arbejdsmiljø.
 • at styrke det kollegiale sammenhold.
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Hvad laver Murersektionen?

Murersektionen afholder en lang række kurser for sektionens medlemmer, fx kurser i akkord- og overenskomstforhold, lærlingekurser og arbejdsmiljøkurser.

Murersektionen udgiver det digitale nyhedsmagasin Murernyt fire gange om året. Her informeres om alt der har relevans for murerbranchen.

Murersektionen har en rækker nedsatte udvalg, blandt andet på områderne teknik, arbejdsmiljø, uddannelse og kursus, overenskomst og priskurant. Udvalgene arbejder med sager og forsøger at løse aktuelle udfordringer på områderne.

Det lokale islæt i Murersektionen

Murersektionen har 10 lokale regionsudvalg, som sammen med sektionens 10 bestyrelsesmedlemmer udgør sektionens repræsentantskab. Regionsudvalget har valgt deres egen formand.

Regionsudvalgets opgaver er:

 • Selvstændigt afholder lokale faglige arrangementer som kurser, studiebesøg, debatmøder og lignende.
 • Afholde mindst 1 møde med det/de lokale uddannelsesudvalg i området.
 • Bringe kandidater i forslag til at repræsentere murersektionen i lokale udvalg f.eks. det lokale uddannelsesudvalg.
 • Afvikle mindst et lokalt medlemsmøde om året med efterfølgende spisning og socialt samvær.
 • Repræsenterer murersektionen i lokale faglige anliggender.
 • Sammen med det/de lokale uddannelsesudvalg at afholde møder med de tekniske skoler om skolens håndtering af mureruddannelsen.
 • Deltage i regionsudvalgsmødet for murersektionen i efteråret.
 • Sparring med Murersektionens bestyrelse.

 

Kasper Toudahl

Kasper Toudahl

Konsulent, DI

Kontakt mig, hvis du ønsker at vide mere om DI Byggeri Murersektionen.

Direkte +457216 0116
Mobil +45 2399 7442
E-mail kto@di.dk

Peter Andersen

Peter Andersen

Formand

Forretningsområdechef Danmark
Fasadgruppen

Mobil +45 24696490