Nedrivningssektionen

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen har bl.a. til formål at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering af affald og restprodukter fra nedrivnings- og miljøsaneringsopgave.

Læs mere om vores arbejde

Vores mission

Nedrivning & Miljøsanering arbejder for ens og lovlig nedrivning i hele Danmark. Til gavn for fair konkurrence og Danmarks grønne omstilling. Uden selektiv nedrivning ingen cirkulær økonomi i byggeriet.

Nedrivning- og Miljøsanering blev i foråret 2016 dannet som en fusion mellem Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri. Sektionen viderefører arbejdet fra de to stiftende organisationer. Det indebærer ikke mindst videreførelse af det vigtige arbejde med at sikre ordentlighed og lovoverholdelse i forbindelse med alle nedrivninger og miljøsaneringer i Danmark. Kontrolordningen NMK 96, som siden 1996 har givet tredjepartskontrolleret sikkerhed for overholdelse af alle regler for dansk Asbestforenings medlemmer, er videreført og gælder nu alle medlemmer i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen.

Michella Engelbæk Hansen

Michella Engelbæk Hansen

Foreningskoordinator

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Chefkonsulent