KSN96 - Kvalitetssikring for nedbrydere

KSN96

KSN96 er en vejledning til de virksomheder, der i forbindelse med deres arbejde skal udarbejde kvalitets- og kontrolplaner i overensstemmelse med Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning - NMK96.