Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning 1996

NMK96

Nedbrydningsbranchens MiljøKontrolordning, NMK96, er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen, og har været forhandlet mellem Miljøstyrelsen og Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion som led i opfølgning på Miljøstyrelsens "Handlingsplan for Affald og Genanvendelse 1993-97".

Aftalen forpligter medlemmer af Nedbrydningssektionen til at foretage selektiv nedbrydning til fremme af øget genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Endvidere er der i NMK96 opstillet regler for bl.a. styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring under nedbrydningsprocessen, ligesom der er indført en uvildig kontrol heraf samt af aftalens krav til genanvendelse mm.

NMK96 skal i øvrigt ses i sammenhæng med bl.a. Miljøministeriets bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der trådte i kraft den 15. januar 2010.

Til brug for dokumentation i forbindelse med aftalens krav til styring, kvalitet og kontrol mm. henvises til håndbogen "Kvalitetssikring for nedbrydere".