Om os

Om Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen har bl.a. til formål at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering affald og restprodukter fra nedrivnings- og miljøsaneringsopgaver og at varetage medlemmernes interesser i forhold til det omgivende samfund.

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen blev i foråret 2016 dannet som en fusion mellem Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri. Sektionen viderefører arbejdet fra de to stiftende organisationer. Det indebærer ikke mindst videreførelse af det vigtige arbejde med at sikre ordentlighed og lovoverholdelse i forbindelse med alle nedrivninger og miljøsaneringer i Danmark. Kontrolordningen NMK 96, som siden 1996 har givet tredjepartskontrolleret sikkerhed for overholdelse af alle regler for dansk Asbestforenings medlemmer, er videreført og gælder nu alle medlemmer i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen.

Medlemsfordele

Indflydelse på branchens rammebetingelser gennem bestyrelsens arbejde og via DI Dansk Byggeri.
 • kommende lovgivning
 • vejledninger fra Nedrivning & Miljøsanering
 • vejledninger fra myndigheder og andre aktører
Mulighed for at markedsføre din virksomhed som en seriøs aktør
 • med i det gode selskab af branchens bedste virksomheder, der bliver stillet krav til dig
 • kontrolordning – Cowi laver kontrolbesøg (lovlig udførelse og ifølge relevante vejledninger)
 • sikring mod kædesvig – samarbejde med SKAT (deltagelse frivillig)
Direkte adgang til branchens kvalitetsvejledninger

  

Mulighed for at netværke med kollegerne i branchen
 • en årlig temadag med overnatning om det sidste nye i branchen (se program for seneste Temadag – link)
 • en årlig generalforsamling med festmiddag, underholdning og overnatning
 • den årlige golfturnering i august i Smørum Golfklub
Adgang til specialiseret juridisk rådgivning i DI Byggeri

    

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3947
 • Mobil +45 2462 9862
 • E-mail palz@di.dk