Nedriveruddannelse

Nedriveruddannelsen er etableret af Fagligt Fælles Forbund, 3F, og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

Nedriveruddannelse

Nedriveruddannelsen er etableret af Fagligt Fælles Forbund, 3F, og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.

Uddannelsen varer 1½ år, og er opbygget med skiftevis deltagelse i kurser på Learnmark Horsens.

Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed - i alt 20 ugers undervisning.

Uddannelsens indhold
Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet opnås certifikater til bl.a. stilladser, kran D, teleskoplæsser og truck.

Af andre emner indgår tegningsforståelse, logistik på arbejdspladsen, anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet, samt kommunikation og samarbejde på byggepladsen.

Læs mere om nedriveruddannelsen

Deltagerbetaling og mulighed for tilskud
Der er almindelig deltagerbetaling for arbejdsmarkedsuddannelser, og prisen ligger mellem 110 og 160 kr. pr dag.

Der kan søges om VEU-godtgørelse, som svarer til max dagpengesats. Ligeledes ydes der, via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, et løntilskud på 58 kr. pr. time.

Nedriveruddannelse med merit
Har man min. 3 års erfaring og påbegynder nedrivningsuddannelsen, har deltageren mulighed for merit. Deltageren starter med en 3-dages individuel kompetencevurdering, hvor skolen sammen med deltageren, finder ud af, hvilken og hvor meget erfaring deltageren har indenfor de forskellige fagområder. Herudfra sammensattes et uddannelsesforløb, således at den enkelte deltager kan få sit uddannelsesbevis som faguddannet nedriver på kortest mulig tid.

Hvis du er interesseret i at vide mere om nedriveruddannelsen med merit, så kontakt Byggeriets Uddannelser her

 

Formandsuddannelsen

Er du - eller vil du gerne nedriverformand - er denne uddannelse måske noget for dig. Du kan Læse mere om uddannelsen nedenfor.

Nedriver - formandsuddannelse

Nedriver - efteruddannelse

pjecer