Branchenetværk for kantine og catering

I netværket, for virksomhedsledere eller brancheansvarlige for kantine og catering i SBA-medlemskredsen, får du inspiration og viden om nye udviklingstendenser indenfor service- samt kantine- og cateringbranchen. Fokus i netværket er ny viden, vidensdeling og fælles fodslag som branche på aktuelle emner. Kort sagt – du får en faglig og personlig dialog med andre topledere om emner og branchemæssige udfordringer, der interesserer jer.

Et netværk med udbytte og læring

I netværket tager vi udgangspunkt i at tage ting op på aktiviteterne, som medlemmerne af netværket selv synes, er det vigtigste i forhold f.eks. branchens udfordringer, branchens interessevaretagelse eller at drøfte fremtidens servicebranche og arbejdsmarked. Aktiviteterne handler om at få inspiration, finde fælles løsninger og udfordre hinanden og branchen. Vi lægger vægt på at kunne gå i dybden med problemstillingerne og inviterer derfor – efter behov – eksperter, internationale såvel som danske, til vores møder. I netværket er det vigtigt, at aktiviteterne er output-baseret.  

Sådan foregår det

Branchenetværket afholder to (til tre aktiviteter) om året, og vi lægger vægt på, at aktiviteterne er ef-fektive og samtidig passer ind i arbejdsdagen. Netværket er landsdækkende, og vi mødes derfor enten i Industriens Hus ved Rådhuspladsen eller på DI’s eget konferencecenter i Nyborg. I netværket møder du en bred kreds af direktører og chefer med både strategisk og operationelt ansvar for hele forsy-ningskæden i deres virksomhed. Netværket er det optimale sted at opbygge både professionelle og personlige relationer til lederkollegaer indenfor branchefællesskabet. Og så er netværksaktiviteterne selvfølgelig også det sted, hvor vi kan dele erfaringer og engang imellem udfordre hinanden. 
Det næste møde i netværket foregår onsdag den15. maj 2019, kl. 8.00-10.00 i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København.

Simon Dyhr

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3634
  • Mobil +45 6169 7621
  • E-mail sidy@di.dk

Marie Hau

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4780
  • Mobil +45 2812 6313
  • E-mail mhau@di.dk