INSTA 800 OG NIR KURSER 2022

GladConsulting afholder i foråret 2022 en kursusrække i INSTA 800 og NIR. SBA dækker halvdelen af kursusprisen for medlemmer af SBA. Der vil være mulighed for at deltage på INSTA 800 kursus i vidensniveau 3 med personcertificering samt opgraderingskursus til vidensniveau 4.

Alle kurser afholdes hos:

Glad Consulting
Vallensbækvej 65                      
2625 Vallensbæk                      

Tilmelding skal ske til: kmm@gladconsulting.com

For at opnå rabatten skal I ved tilmelding oplyse, hvis jeres virksomhed er medlem af SBA.


Kurser i DS/INSTA 800 Vidensniveau 3 med personcertificering

Videnniveau 3 giver en dybdegående viden om indholdet af pkt. 5-9 i INSTA 800-1 om visuel kontrol, viden om instrumentelle målemetoder samt dybdegående viden om de statistiske betingelser for kvalitetsmåling. Dette videnniveau er for personer, der udfører inspektion, fx teamledere, inspektører og konsulenter, der er ansvarlige for vurderinger.

Bestået eksamen giver adgang til ansøgning om personcertificering hos SINTEF.

Certifikater er gyldigt i 5 år og koster 3200 NOK

 • 1 + 2. marts med eksamen d. 3. marts 2022
 • 17 + 18. maj med eksamen d. 19. maj 2022
 • Kursuspris kr. 6.600,00 ekskl. standarden og moms

Kursuspris for SBA medlemmer kr. 3.300 ekskl. standarden og moms. SBA dækker resten af kursusudgifterne på kr. 3.300. SBA medlemmer kan købe den nyreviderede INSTA 800 standard her: INSTA 800

Kurser i DS/INSTA 800 vidensniveau 4 oprettes ved behov

Videnniveau 4 omfatter dybdegående viden om hele standarden, som gør det muligt at udarbejde indkøbsdokumenter og tilbud, foretage vurderinger – visuelle og med instrumenter – indberette resultaterne og anvende disse til at tilpasse rengøringsindsatsen osv.

Forudsætningen for dette kursus er, at du har deltaget i kurset på videnniveau 3. Dette videnniveau er for planlæggere hos leverandør af rengøringsydelser; indkøbschefen for rengøringsydelser hos kunderne; eller konsulenten, der anvendes af kunden til udarbejdelse af indkøbsdokumenter.

Bestået eksamen giver adgang til ansøgning om personcertificering hos SINTEF.

Certifikater er gyldigt i 5 år og koster 3200 NOK.

 • 15. marts med eksamen d. 16. marts 2022
 • Kursuspris kr. 4.600,00 ekskl. standarden og moms

Kursuspris for SBA medlemmer er kr. 2.300 ekskl. standarden og moms. SBA dækker resten af kursusudgifterne på kr. 2.300. SBA medlemmer kan gratis rekvirere den nyreviderede INSTA 800 standard her: INSTA 800

Kurser i NIR

Vi afholder også kursus i NIR for ledere - hygiejnisk rengøring. Hvad dækker det? 

NIR (National Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring ) trin for trin.

 1. Orden i eget hus – Arbejdsdragt, Redskaber, midler og metoder, personlige værnemidler, håndhygiejne
 2. Implementering – kom godt i gang
 3. Fastholdelse – hygiejnekontrol

Ved interresse i det ovennævnte kursus eller spørgsmål, kan GladConsulting kontaktes på:
+45 70 255 477
info@gladconsulting.com

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3025
 • Mobil +45 3070 2034
 • E-mail casa@di.dk