INSTA 800 OG NIR KURSER 2021

GladConsulting afholder i foråret 2021 en kursusrække i INSTA 800 og NIR. SBA dækker halvdelen af kursusprisen for medlemmer af SBA. Der vil være mulighed for både at deltage på INSTA 800 kursus i vidensniveau 3 med personcertificering samt opgradering til vidensniveau 4.

Alle kurser afholdes hos:

Glad Consulting
Vallensbækvej 65                      
2625 Vallensbæk                      

Tilmelding skal ske til: kmm@gladconsulting.com

For at opnå rabatten skal I ved tilmelding oplyse, hvis jeres virksomhed er medlem af SBA.


DS/INSTA 800-1:2018 Vidensniveau 3 med personcertificering

Giver en dybdegående viden om indholdet af pkt. 5-9 i INSTA 800-1 om visuel kontrol, viden om instrumentelle målemetoder samt dybdegående viden om de statistiske betingelser for kvalitetsmåling. Dette videnniveau er for personer, der udfører inspektion, fx teamledere, inspektører og konsulenter, der er ansvarlige for vurderinger.

 • 2. + 3. marts med eksamen d. 4. marts 2021
 • 4. + 5. maj med eksamen d. 6. maj 2021
 • Pris per deltager ekskl. moms og certifikat kr. 6.600,00

Kursuspris for SBA medlemmer kr. 3.225 ekskl. standarden og moms. SBA dækker resten af kursusudgifterne på kr. 3.225. SBA medlemmer kan købe den nyreviderede INSTA 800 standard her: INSTA 800

 

DS/INSTA 800 - 1:2019 Opgradering til vidensniveau 4

Omfatter dybdegående viden om hele standarden, som gør det muligt at udarbejde indkøbsdokumenter og tilbud, foretage vurderinger – visuelle og med instrumenter –indberette resultaterne og anvende disse til at tilpasse rengøringsindsatsen osv.

Forudsætningen for dette kursus er, at du har deltaget i kurset på videnniveau 3. Dette videnniveau er for planlæggere hos leverandør af rengøringsydelser; indkøbschefen for rengøringsydelser hos kunderne; eller konsulenten, der anvendes af kunden til udarbejdelse af indkøbsdokumenter.

 • 1. juni med eksamen d. 2. juni 2021
 • Pris per deltager ekskl. moms og certifikat kr. 4.500,00.

Kursuspris for SBA medlemmer er kr. 2.275 ekskl. standarden og moms. SBA dækker resten af kursusudgifterne på kr. 2.275. SBA medlemmer kan gratis rekvirere den nyreviderede INSTA 800 standard her: INSTA 800

 

National Infektionshygiejniske retningslinjer - NIR for ledere

Kurset henvender sig til rengøringsansvarlige ledere i hospitals- og primærsektoren herunder plejehjem, dagtilbud og skoler m.m. der søger viden og arbejder med rengøring ifølge NIR. Kurset giver kendskab til vigtige elementer for forebyggelse af infektioner og smittespredning, tilrettelæggelse og styring af rengøring, metoder og midler, generelle forholdsregler og krav til personale, indretning, rengøringsaftale og kvalitetssikring.

 • 15. april 2021 kl. 10.00-15.00
 • 8. juni 2021 kl. 10.00-15.00
 • Pris per deltager kr. 2100,00 + moms


Passer ingen af de opgivne datoer?

Så kan I kontakte GladConsulting, som kan komme ud til jer og afholde kurser, hvis I kan samle min. 6 personer.

GladConsulting kan kontaktes på:
+45 70 255 477
info@gladconsulting.com

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3025
 • Mobil +45 3070 2034
 • E-mail casa@di.dk