Invitation til lancering af den nyreviderede INSTA 800

Arbejder du professionelt med rengøring og hygiejne? Den reviderede standard, INSTA 800-serien, der hjælper med at måle og sætte den professionelle vurdering af rengøring i system, er udkommet.

Flere og flere arbejdspladser og institutioner stiller krav om at anvende INSTA 800-serien. For både kunder og leverandører gør den nye forbedrede version det nemmere at arbejde med rengøringskvalitet, idet den skaber større gennemsigtighed for, hvordan parterne skal vurdere og fastsætte rengøringskvaliteten.

I revisionsarbejdet har der bl.a. været fokus på urenhedsgrupper, personcertificering samt reducering af målemetoder. Som noget nyt er der desuden udarbejdet en vejledning til ledere og medarbejdere, der gør det nemmere at blive indført i, hvordan standarden skal forstås og benyttes i hverdagen.

Sammen med Dansk Standards udvalg for rengøringskvalitet vil Dansk Standard og Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) gerne have fornøjelsen af at invitere til lancering af den reviderede INSTA 800-serie.

Kom og hør mere om, hvorfor og hvordan standarden anvendes.