Medlemsmøde om uddannelsesmuligheder - København

Har I, i jeres virksomhed, udfordringer med rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af jeres medarbejdere? Hvis ja, så kom til SBA medlemsmøde i København den 19. marts om uddannelsesmulighederne indenfor Servicebranchen.

På dagen vil du høre om rekruttering af nye medarbejdere, lærlinge og elever samt om hvordan du let kan bruge de nye lønmodeller i Serviceoverenskomsten til at opkvalificerer dine medarbejdere. Efter frokosten vil du blive klædt på til hvilke uddannelsesmuligheder der er gennem det offentlige system og AMU samt om mulighederne for brug af hhv. Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF) samt Kantineoverenskomstens Uddannelsesfund.  

Målgruppen for deltagere: adm. direktører, direktører, ejere, HR- eller uddannelse chefer samt drifts- og udviklingschefer.

 

Program for dagen:

09.30 Registrering og kaffe 

10.00 Velkomst og introduktion til dagen

 v/ konsulent i DI Service og sekretariatsansvarlig i SBA, Simon Dyhr og Seniorchefkonsulent, Inge Steen Mikkelsen, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser, DI

  10.10 Rekruttering af nye medarbejdere, lærlinge og elever.      
  
  Oplæg ved direktør, Jens Ole Larsen, Slagelse Transportcenter A/S og medlem af ATL - Transportens Arbejdsgivere 
   
 10.45 Klar til fremtiden? – Elever, fremtidens arbejdskraft
  
Oplæg ved Brian Stokholm, Partnerskabskonsulent, TEC

 11:15 Nye lønmodeller i Serviceoverenskomsten. Obligatorisk uddannelse i lønmodel.
  
Oplæg ved Chefkonsulent, advokat, Nina Lykke Kjeldsen, Personalejura - Service, Handel og Lager, DI 

 11.30 Frokost. Opdeling i branchespecifikke borde og rundbordssamtale om hvordan vi kan arbejde bedre med uddannelse af medarbejderne

 12.30 Mulighederne for brug af hhv. Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF) samt Kantineoverenskomstens Uddannelsesfond
 

 Oplæg ved Uddannelseschef, Jakob Overgaard Jørgensen, Pension Danmark

 13.15 Projekt: Kommunikation og kompetencer i Servicebranchen
  
Oplæg ved Kirsten Floris, FLORIS Consult og Susan Møller, Råd om Undervisning og Uddannelse

 13.45 Pause

 14.00 Hvordan kan I gennem VUC uddannelsestilbud få styrket de almene kompetencer, så som sprogoplæring blandt dine ansatte?

  Oplæg ved Uddannelseskonsulent, Jette Ahrendt Christensen, VUC Storstrøm og FVU Konsulent, Mette Esther Hansen, VUC Fyn

 14.30 Opsamling i de branchespecifikke grupper. Bordrunde: Hvad har vi fået ud af dagen

 15.20 Opsamling på dagen 

  v/Seniorchefkonsulent, Inge Steen Mikkelsen, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser, DI 

 15.30  Tak for i dag

 

Formålet med dagen er:

  • at få overblik over uddannelsesmulighederne indenfor Servicebranchen 
  • at blive inspireret til, hvordan du som virksomhed kan arbejdere med at opkvalificere dine medarbejdere 
  • hvordan du gennem overenskomsten kan opkvalificerer dine medarbejdere.

 

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen