Brancheanalyser

Vi giver hvert år vores medlemmer et grundigt indblik i, hvad der rør sig i servicebranchen.

Hvert år gennemfører SBA en grundig analyse af branchen for serviceydelser. Det munder ud i en årsrapport for den samlede renhold og kombinerede serviceydelsessektor. Analysen er baseret på medlemmernes egne data og andre relevante tal for servicebranchen, som fx Danmarks Statistik kan levere.