18.02.19 SBA Nyheder

Opdaterede arbejdstaktfilm til rengøringsbranchen og revideret procedure for kontrolopmåling

DI og 3F har afsluttet arbejdet med udarbejdelsen af nye og opdaterede arbejdstaktfilm til branchen.

Resultatet af dette arbejde er 17 nye arbejdstaktfilm, der gøres tilgængelige for virksomhederne via en webside fra medio maj 2019. 

I forbindelse med arbejdet med udarbejdelsen af de nye arbejdstaktfilm, er der ligeledes sket en revidering af procedure for kontrolopmåling under protokollat 2 i overenskomsten. Hensigten med denne revidering er, at give de lokale parter større mulighed for afklare eventuelle uenigheder, inden der formelt rejses en sag om kontrolopmåling.

DI og 3F afholder en række orienteringsmøder i maj 2019, hvor der orienteres om den reviderede procedure for kontrolopmåling og hvor de nye arbejdstaktfilm vil blive præsenteret. Der udsendes snarest invitation til disse møder og DI/SBA opfordrer medlemmer til at deltage i disse møder.

Marie Hau
Skrevet af:

Marie Hau