01.08.18 SBA Nyheder

Ny afgørelse på serviceoverenskomsten

Ingen fritvalgsopsparing af sygeløn efter serviceoverenskomsten.

Det er afgjort ved faglig voldgift i juli måned, at der ikke skal betales fritvalgsopsparing af sygeløn efter Serviceoverenskomsten.

Efter Serviceoverenskomsten betales der pt. 3,4% i fritvalgsopsparing af ferieberettiget løn. Faglig Voldgift skulle tage stilling til, om sygeløn er at betragte som ferieberettiget løn.

Forbundene gjorde gældende, at sygelønnen har karakter af en lønydelse som medfører, at der er tale om ferieberettiget løn. Derudover gjorde forbundene gældende, at der er et særligt aftalegrundlag for, at der skal betales fritvalgsopsparing af sygeløn.

DI vandt sagen for de indklagede virksomheder.

Dommeren bemærkede særligt, at forbundene ikke havde dokumenteret et særligt aftalegrundlag for, at der skal betales fritvalg af sygeløn. Dommeren bemærkede tillige, at sygelønnen efter Servieoverenskomsten, må anses for at være af samme karakter, som flere andre overenskomsters sygelønsordninger, som heller ikke uden særligt aftalegrundlag, er ferieberettiget løn. 

Spørgsmål herom kan rettes til servicejura@di.dk

Med venlig hilsen
Lene Horn

Nanna Nygaard
Skrevet af:

Nanna Nygaard