26.02.18 SBA Nyheder

Pudsig men ikke smudsig sag

I en sag om rengøring på offentlige toiletter fik medarbejdere ikke tildelt genetillæg. Læs mere om sagens afgørelse nedenfor.

Var det offentlige uhumske toiletter?

I denne faglige voldgift skulle det afgøres, om toiletterne i et varehus var offentlige i Serviceoverenskomstens forstand. Det skulle også vurderes, om der efter forholdene på stedet var en risiko for grov besmudsning. Hvis begge betingelser var opfyldt, skulle medarbejderne have genetillæg efter Serviceoverenskomstens § 7, stk. 4, litra c. Dommeren mente, at det var afgørende for vurderingen af, hvor vidt der var tale om offentlige toiletter eller ej, at toiletterne var frik tilgængelige for alle. Da der ikke var skiltning eller lignende som tilkendegav, at toiletterne var forbeholdt varehusets kunder, blev det lagt til grund, at toiletterne var offentlige i Serviceoverenskomstens forstand. Dommeren mente efter bevisførelsen dog ikke, at der var en sådan risiko for grov besmudsning på toiletterne, at betingelserne for at få genetillæg var opfyldte. Denne nye afgørelse skal ses i sammenhæng med en afgørelse fra 2006, hvor en dommer skulle tage stilling til det udløste genetillæg i forbindelse med at gøre rent på kundetoiletterne i Fields i Ørestaden. I sagen fra 2006 nåede opmanden frem til, at der både var tale om offentlige toiletter i serviceoverenskomstens forstand, hvorfor at der var en sådan særlig risiko for grov besmudsning med 20.000 besøgende om dagen, at dette udløste genetillæg.

Spørgsmål herom kan rettes til servicejura@di.dk eller 33 77 49 08.

Skrevet af:

Nanna Nygaard