28.06.17 SBA Nyheder

Serviceoverenskomsten 2017 - 2020

Serviceoverenskomsten er nu færdigredigeret af overenskomstparterne. Se den endelige version her.

Der er med denne fornyelse af Serviceoverenskomsten forhandlet nye lønmodeller for nyansatte, som er trådt i kraft pr. 1. september 2017. Herunder kan du se en Q&A, som I kan læse igennem for at få bedre indblik i lønmodellerne. Q&A er et internt dynamisk arbejdsdokument til brug for vores medlemsvirksomheder. Vi regner med, at det løbende vil blive udbygget i takt med vores medlemmers behov. 

Som konsekvens af de nye regler i Serviceoverenskomsten er DI i gang med at redigere vores standardansættelsesbevis til Serviceoverenskomsten og tilhørende vejledning. Materialet vil blive fremsendt til medlemmerne snarest muligt. Vi er også i gang med at udarbejde paradigme til uddannelsesplan, som vores virksomheder kan vælge at bruge.

Spørgsmål kan stilles på vores Servicevagt på 33 77 49 08 eller servicejura@di.dk

Nanna Nygaard
Skrevet af:

Nanna Nygaard