15.01.20 SBA Nyheder

Styrk dine medarbejderes danskkundskaber

Uddannelsessamarbejde på tværs af servicebranchen.

Compass Group, Alliance Plus, COOR og ISS er gået sammen i et uddannelsessamarbejde med henblik på at opkvalificere tosprogede medarbejdere i mundtlig dansk.

Siden november 2019 har medarbejdere fra de fire virksomheder kunnet deltaget i FVU Start i København én eftermiddag om ugen. I foråret 2020 startes der ligeledes undervisningshold op i henholdsvis Aarhus, Odense og Vejle. Det er hensigten, at antallet af byer hvori der tilbydes undervisning løbende vil blive udvidet.

Sprogundervisningen, som gennemføres af AOF, er særligt tilrettelagt til medarbejdere i servicebranchen. Der arbejdes således bl.a. med temaer som kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering og sikker adfærd på arbejdspladsen. Der er ’løbende optag’ i undervisningen således, at nye deltagere kan starte én gang om måneden.

Undervisningen udløser løntabsgodtgørelse til virksomhederne i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra Servicebranchens Uddannelsesfond (SBUF).

Da undervisningen nu er organiseret og sat i drift, indbydes øvrige virksomheder i SBA nu til også at tilmelde deres tosprogede medarbejdere med behov for opkvalificering i mundtlig dansk til FVU Start-forløbet.

Man kan læse yderligere om undervisningen, tilmelding, løntabsgodtgørelse m.v. i det vedhæftede dokument. Man kan tilmelde sine medarbejdere til den indledende sprogscreening via dette link: www.aofdk.onlinebooq.dk

Alle henvendelser vedrørende dette undervisningstilbud bedes rettes direkte til AOF-konsulent Uffe Pedersen: ufpe@aof.dk eller tlf.: 20 96 02 28.

 

Vejledning

Download