27.03.20 SBA Nyheder

AFTALE: HJEMSENDELSE UDEN LØN UDLØBER

Organisationsaftalerne af 12. marts 2020 indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration om virksomhedernes mulighed for på service- og kantineoverenskomsten, at hjemsende medarbejdere uden løn ved ordrenedgang som følge af coronavirus, udløber ved udgangen af den 29. marts 2020.

Pr. 30. marts 2020 er der derfor ikke længere mulighed for at hjemsende medarbejdere uden løn med henvisning til organisationsaftalerne, heller ikke for medarbejdere, der allerede er hjemsendte under aftalen.  

Virksomhederne skal derfor forholde sig til medarbejdernes fremtidige beskæftigelsesmæssige situation og følgende kan overvejes:

Aftale og lov om lønkompensation
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået 3 parts aftale om lønkompensation til virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 procent af medarbejderstaben eller minimum 50 ansatte.

Staten yder lønkompensation til de private virksomheder, der fortsat betaler fuld løn til medarbejderne i hjemsendelsesperioden For timelønnede er det 90% dog maks. 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat, af de samlede lønomkostninger. Til gengæld må virksomheden ikke afskedige nogen medarbejdere i perioden hvor man modtager lønkompensation.

Afskedigelser
Virksomhederne kan også vurdere, at afskedigelser er nødvendige. Medarbejderne skal dermed have løn i opsigelsesperioden.

Force majeure
Hvis virksomhederne befinder sig i en ekstraordinær svær økonomisk og driftsmæssig situation på grund af ordrenedgang som følge af coronavirus kan der efter retspraksis, og selvom organisationsaftalerne er udløbet den 30. marts 2020, være mulighed for at hjemsende medarbejdere med øjeblikkelig varsel uden løn.

Det afhænger af den konkrete situation i virksomheden om omstændighederne er så alvorlige, at virksomheden befinder sig i en force majeure situation. Vi anbefaler, at I under disse overvejelser altid kontakter DI for nærmere vejledning.

På DI´s hjemmeside www.di.dk finder I nærmere information om de overvejelser, virksomhederne kan gør.

Der henvises også til yderligere information på DI´s hjemmeside herunder bl.a.:

FAQ Generelt om arbejdsgivers håndtering af coronavirus

I kan rette henvendelse på servicevagttelefon 33 77 49 08 for nærmere rådgivning eller sende mail til jura@di.dk .

Simone Tofte Jensen
Skrevet af:

Simone Tofte Jensen