12.03.20 SBA Nyheder

Hjemsendelse som følge af Corona

DIO-II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration har i dag indgået aftaler om, at virksomheder, der som følge af spredningen af Coronavirus og deraf følgevirkninger og nedgang i driften, kan hjemsende medarbejdere omfattet af Serviceoverenskomsten og Kantineoverenskomsten.

Som en del af overenskomstens §15 stk. 15 er DIO-II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration blevet enige om, at der foreligger en force majeure situation. 

Det betyder, at virksomhederne ikke skal betale løn for de timer, som medarbejderne er hjemsendte.

Derudover gælder følgende som grundlag for en indgåede aftale:

  • Når forholdene normaliseres, skal medarbejderne genoptage deres arbejde
  • Virksomhederne skal forinden hjemsendelse forsøge at begrænse hjemsendelsen mest muligt
  • Hjemsendte medarbejdere under kantineoverenskomsten kan opsige deres arbejde uden varsel, såfremt at de tilbydes anden beskæftigelse under hjemsendelsen

Organisationsaftalen gælder indtil videre til 29. marts 2020. Organisationerne vil fremadrettet overveje, om eventuel forlængelse skal aftales.

Vi anbefaler, at virksomhederne benytter DI's skabelon ved hjemsendelse. Skabelonen kan hentes her. Organisationsaftalerne linkes i underskreven stand.

Organisationsaftale 1

Download

Organisationsaftale 2

Download

Kontakt DI

Har I spørgsmål til ovennævnte kan de rettes til DI på telefon 33 77 49 08 eller servicejura@di.dk