Foto: Getty Images
06.12.20 SBA Nyheder

Aftale om arbejdsfordeling op til 80 pct. af arbejdstiden

DI har i dag indgået en aftale med 3F Privat Service, som supplerer den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, som blev indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Den nye aftale betyder, at arbejdstiden nu kan nedsættes med 80 pct. Aftalen gælder for Service- og Kantineoverenskomsten.

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at anvende en midlertidig ordning om arbejdsfordeling via trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Ordningen indebærer, at virksomhederne kan nedsætte arbejdstiden op til 50 pct. Herved nedbringer virksomheden lønomkostningerne, og medarbejderne kan modtage dagpenge, når de er sendt hjem.

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling kunne oprindeligt anvendes i op til fire måneder og skulle være iværksat senest 31. december 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlængede aftalen om midlertidig arbejdsfordeling den 26. november 2020, så ordningen nu løber i hele 2021 og er gjort mere fleksibel.

Efter trepartsaftalen har overneskomstparter mulighed for at aftale yderligere reduktion i op til 80 pct. Det er det, der nu er gennemført for Service- og Kantineoverenskomsten.

Vejledninger

Arbejdsfordeling

Klik her

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold