04.12.20 SBA Nyheder

Afregning af rest søgneopsparing og feriefridagsmidler 2020

Serviceoverenskomsten: Afregning af restsøgne helligdagsopsparing og feriefridagsmidler 2020.

SBA og 3F Privat Service har 4. december 2020 indgået aftale om, at restsaldoen ultimo kalenderåret 2020 opgøres og udbetales ultimo kalenderåret.

Virksomheder, der hidtil har haft midlerne i virksomheden indtil ferien i førstkommende ferie år - eller på anfordring udbetalt midlerne efter den 1. maj mod kvittering på feriekort - kan, som en overgangsordning, vælge at vente indtil ultimo april 2021 med at udbetale restbetalingen. Ved udgangen af kalenderåret 2021 og fremefter afregner alle virksomheder restsøgnehelligdags- og feriefridagsmidler ultimo kalenderåret.

Ordlyden i Serviceoverenskomstens § 37, stk. 3,4 afsnit ændres snarest muligt i overensstemmelse med ovenstående. Det gælder fortsat, at ved fratræden udbetales restbetalingen ved den sidste lønudbetaling. 

Aftalen kan læses her

Spørgsmål hertil kan rettes til juravagten på 33 77 49 08

Med venlig hilsen

Lene Horn

Marie Hau
Skrevet af:

Marie Hau