13.10.21 SBA Nyheder

Serviceoverenskomsten - afregning af restsøgnehelligdags- og feriefridagsopsparing

Ved udgangen af kalenderåret 2021 og fremefter afregnes restsøgnehelligdags- og feriefridagsmidler ultimo kalenderåret

Derfor henvises der her til vedhæftede organisationsaftale mellem DIO-II (SBA) og 3F Privat Servide, Hotel og Restauration af 3. december 2020.

Ordlyden af Serviceoverenskomstens § 37, stk. 3, 4 afsnit ændres ved næste overenskomstforhandling i overensstemmelse med ovennævnte.

Det gælder fortsat, at ved fratræden udbetales restbetalingen ved den sidste lønudbetaling.

Organisationsaftalen findes her.

Relateret indhold