30.11.21 SBA Nyheder

Servicenormen stiller skarpt på: Arbejdsmiljø

I en artikelserie stiller vi skarpt på Servicenormens 7 centrale temaer. I første artikel fortæller Kirstine Spiegelenberg fra DI Arbejdsmiljø, hvorfor arbejdsmiljøet er vigtigt at have styr på.

Servicenormen er en garantimærkning, som tildeles medlemmerne af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Opfylder man Servicenormen kan man være sikker på, at virksomheden har styr på økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og eventuelle underleverandører.

Kirstine Spiegelenberg, DI Arbejdsmiljø, ser ofte, at arbejdsmiljøet ligger lavt på virksomhedernes prioriteringsliste. Nedenfor fortæller Kirstine Spiegelenberg, hvordan denne prioritering kan koste dyrt i påbud og bøder samt snyde virksomheden fra at opnå højere produktivitet og få gladere medarbejdere.  

Hvad er de vigtigste grunde til at prioritere arbejdsmiljøet i sin virksomhed?

Helt overordnet må den vigtigste grund vel være, at et godt og trygt arbejdsmiljø sikrer, at ens ansatte er glade og raske. Men for at konkretisere det lidt mere, kan jeg give 3 centrale grunde til hvorfor arbejdsmiljøet bør være en førsteprioritet i alle virksomheder:

1. Øget produktivitet

Hvis dine medarbejdere trives fysisk og psykisk i deres arbejde, så vil motivationen og arbejdsglæden også være i top. Dette smitter direkte af på produktiviteten og mindsker sygefraværet. Den gevinst vil man som arbejdsgiver ikke gå glip af.

2.Tiltrækning af nye kunder og medarbejdere

Kunder er kvalitetsbevidste og søger samarbejdspartnere, som har ordenlige arbejdsforhold. Derfor vil det tiltrække nye kunder, hvis de ved, at arbejdsmiljøet er en prioritet i jeres virksomhed. Servicenormen er netop et garantibevis for, at arbejdsmiljøet er i orden, hvilket vil have en stærk brandingværdi over for nye kunder.   

Samtidig vil det også tiltrække nye medarbejdere, hvis de ved at I kan levere ordenlige forhold og et trygt arbejdsmiljø.

3. Undgå påbud og bøder

Det er ikke blot en god ide at have styr på arbejdsmiljøet, det er et lovkrav. Hvis ikke man lever op til arbejdsmiljøloven, kan arbejdstilsynet pålægge din virksomhed påbud og bøder, og det kan hurtigt blive en meget dyr affære. Bøderne er senest skærpet pr. 1. september 2021 til grundbøder på henholdsvis 24.600 og 44.600 kr., som med tillæg for eksempelvis tidligere overtrædelser hurtigt stiger til mere end 100.000 kr.

Hvilke konsekvenser har det, hvis ikke der er styr på arbejdsmiljøet?

Først og fremmest har vi de økonomiske konsekvenser i form af påbud og bøder, hvis ikke en virksomhed lever op til arbejdsmiljøloven. I nyere tid er der kommet endnu større fokus på det psykiske arbejdsmiljøområde, og også her kan Arbejdstilsynet bryde ind, hvis ikke arbejdspladsen rummer et sundt psykisk arbejdsmiljø.   

Dernæst har vi den helt åbenlyse konsekvens. Hvis ikke dine medarbejdere er glade og raske, så falder motivationen og dermed din virksomheds produktivitet. Samtidig risikerer du at miste kunder, hvis de bliver klar over at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige.

Hvordan kommer man godt i gang med arbejdsmiljøet i sin virksomhed?

Samtale og instruktion af medarbejdere

Først og fremmest foreslår jeg, at du som arbejdsgiver stiller dig selv følgende spørgsmål: Sørger jeg for, at mine medarbejdere er oplært og instrueret i deres arbejdsopgaver? Sørger jeg for at være til stede, hvor arbejdet foregår og være i dialog med medarbejderne om eventuelle udfordringer i arbejdet? Sørger jeg for, at medarbejderne har de nødvendige værnemidler til rådighed, som f.eks. nitrilhandsker til vådt arbejde?

Kan du svare ’ja’ til alle tre spørgsmål, er du allerede godt i gang med at sikre et sundt arbejdsmiljø i din virksomhed. Hvis ikke du kan svare ’ja’ er samtale og oplæring af dine ansatte et godt sted at starte. Netop oplæring og instruktion er et direkte krav i arbejdsmiljøloven, og kommer det ved et tilsynsbesøg frem, at medarbejdere ikke er blevet instrueret i deres arbejde, vil det kunne medføre påbud og bøder til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har nemlig det fulde ansvar for, at de ansatte kan udføre deres arbejde forsvarligt. På serviceområdet indebærer oplæringen især at der bliver sat skarpt på ergonomi og kemihåndtering.

Arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljødrøftelse og APV

Hvor mange ansatte har du? Har du over 9 ansatte, skal samarbejdet om arbejdets sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Det indebærer blandt andet, at der udpeges arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder. Hvis du har over 9 ansatte, er det også et krav at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Alle virksomheder skal lave en såkaldt APV (arbejdspladsvurdering). APV er et værktøj, som du og din virksomhed bruger til at sætte jeres arbejdsmiljø i system.

I Servicenormens vejledning finder du en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du og din virksomhed sørger for at leve op til arbejdsmiljølovens formelle krav.

Ring til os i DI Arbejdsmiljø

Der er mange lovkrav og detaljer, som kan være svære at få overblik over. Hvis du er i tvivl om, hvilke pligter du som arbejdsgiver har, så ring til os i DI Arbejdsmiljø. Vi står altid klar til at hjælpe virksomheder med at komme godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet og kan også hjælpe, hvis I har spørgsmål til Arbejdstilsynets tilsynsbesøg eller afgørelser.

Arbejdsmiljø - DI (danskindustri.dk)

Hvor kan man finde mere information om arbejdsmiljø på serviceområdet?

Jeg vil anbefale, at man følger med på Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Services hjemmeside, hvor man finder branchespecifik vejledning og viden om, hvordan både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan fremmes. Her finder man også vejledninger om f.eks. ergonomi og kemihåntering, direkte henvendt til rengøringsvirksomheder. 

10 gode r.d (bfa-service.dk) – 10 gode råd om arbejdsmiljø ved rengøring

BFA-Rengoringsmidler.pdf (bfa-service.dk) – branchevejledning om rengøringsmidler

Ergonomi-og-rengoering_2018.pdf (bfa-service.dk) – Branchevejledning Ergonomi og rengøring

Vejledninger

Vejledning til Servicenormen 2022

Download
Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold