21.12.21 SBA Nyheder

Midlertidig arbejdsfordeling

DI og 3F PSHR har aftalt, at arbejdstiden kan nedsættes op til 80 pct. frem for de nuværende maksimale 50 pct. frem til 31. marts 2022

Den 16. december indgik DI og 3F PSHR en organisationsaftale om den midlertidige arbejdsfordelingen. Aftalen gælder i forhold til kantineoverenskomsten.

Covid-19 pandemien medfører fortsat stor grad uforudsigelighed for servicemedarbejdere og deres medarbejdere. For at afbøde for de negative konsekvenser for både servicevirksomheder og deres medarbejdere har partnerne opnået enighed om øget fleksibilitet, når den midlertidige ordning for arbejdsfordeling anvendes.

I henhold til ”treparts aftalen om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning” aftales det, at arbejdstiden kan nedsættes op til 80 pct. frem for de nuværende maksimale 50 pct

Aftalen følger ovenfornævnte trepartsaftale og gælder til og med den 31. marts 2022.

Aftalen kan ikke benyttes mellem jul og nytår 2021, hvis der er aftalt eller pålagt ferie i perioden

Relateret indhold