04.03.21 SBA Nyheder

Lønkompensation og virksomhedsoverdragelse

Erhvervsstyrelsen har ændret praksis, så der nu ikke er en skæringsdato for, hvornår overdragelsesaftalen skal være indgået, for at den erhvervende virksomhed vil være berettiget til at modtage lønkompensation fra den 9. december 2020 for de overdragede medarbejdere.

SBA medlemmer har oplevet at få afslag på lønkompensation, hvis en aftale om en virksomhedsoverdragelse er indgået efter den 7. december 2020. DI har gennem DA rejst sagen over for Erhvervsministeriet, der efterfølgende har ændret praksis. Det er nu muligt at oppebære lønkompensation for overdragene medarbejdere, uanset hvornår overdragelsen har fundet sted.

Erhvervsstyrelsen oplyser følgende:

Til din information, så har Erhvervsstyrelsen ændret praksis, således at der nu ikke er en skæringsdato for, hvornår overdragelsesaftalen skal være indgået, for at den erhvervende virksomhed vil være berettiget til at modtage lønkompensation fra den 9. december 2020 for de overdragede medarbejdere.

Det fastholdes dog, at medarbejderne skal fortsætte på samme vilkår som i den overdragende virksomhed og arbejdsopgaver, løn og stillingsbetegnelse skal være uændrede, for at den erhvervende virksomhed er berettiget til lønkompensation for de overdragede medarbejdere.

Medarbejderne indgår herefter i den nye virksomheds samlede antal medarbejdere (medarbejderstab) og kan hjemsendes, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne for at søge.

I forbindelse med sagsbehandlingen af virksomhedens ansøgning, kan I blive bedt om at dokumentere virksomhedsoverdragelsen. Her kan I fx indsende en revisorpåtegnet og underskrevet overdragelsesaftale.”

Skrevet af:

Marie Hau