02.06.21 SBA Nyheder

Positivlisten i Servicebranchens Udviklingsfond udvidet

Bestyrelsen i Servicebranchens Udviklingsfond har besluttet, at positivlisten skal inkludere hele AMU-kataloget på forsøgsbasis i en tidsbegrænset periode indtil 31. oktober 2022.

Dette gælder både for selvvalgt uddannelse (serviceoverenskomstens § 52, stk. 3) og for virksomhedsvalgt uddannelse (serviceoverenskomstens § 52, stk. 5, 2. led).

Bestyrelsen vil efter prøveperiodens udløb se på hvilke effekter åbningen har medført.

Pension Danmark har implementeret ændringerne i deres systemer pr. 28. maj 2021.

Relateret indhold