17.08.21 SBA Nyheder

Brugen af underleverandører på serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomstens § 61 skal sikre SBA virksomheder mod unfair konkurrence fra ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Det betyder samtidigt, at SBA medlemmer der gør brug af ikke-overenskomstdækkede underleverandører skal betale underleverandøren, hvad der mindst svarer til, hvad de selv skulle have betalt efter serviceoverenskomsten ved egen udførelse.

Overordnet har bestemmelsen i § 61 til formål at modvirke omgåelser af serviceoverenskomsten. Dette indebærer, at der ikke sker forringelse af andre virksomheders konkurrenceevne på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder der forringer løn- og ansættelsesvilkårene på området gennem brug af uorganiserede underleverandører.

SBA virksomheder er derfor forpligtet til at give deres eventuelle underleverandører en betaling, som mindst svarer til, hvad der skulle være betalt til egne medarbejdere for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten. Dette gælder også eventuelle tillæg, som eksempelvis nattillæg.

Serviceoverenskomstens § 61, stk. 4 stiller derudover en række krav, der skal sikre, at underleverandørerne får kendskab til serviceoverenskomsten. 3F Privat Service kan bede virksomhederne om underleverandørlister med det formål, at overenskomstdække de underleverandører der i forvejen ikke er omfattet af overenskomst.

Virksomheder er dog ikke forpligtet til i medfør af § 61 at stille krav om, at deres underleverandør og disses underleverandører skal benytte serviceoverenskomsten.

SBA’s medlemmer har derudover forpligtet sig til at opfylde en række kriterier i Servicenormen, når man anvender underleverandører. Link til servicenormens forpligtelser angående brug af underleverandører findes her: https://seriøsservice.dk/om-servicenormen/

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til § 61, så er du altid velkommen til at kontakte DI.

Bestemmelsen blev indført i overenskomsten som en forsøgsordning i 2004. Den nuværende § 61 blev indført i overenskomsten i 2007 og har siden da været genstand for 2 faglige voldgifter i 2011 og 2016.

Relateret indhold