11.08.21 SBA Nyheder

Kender du de nye affaldsregler?

Sidste år blev der indgået en ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Formålet er at få en klimaneutral affaldssektor i 2030. Det betyder, at der i efteråret 2021 og 2022 vil ske ændringer på affaldsområdet.

Konkret betyder aftalen:

1. Der kommer en ny model for affaldstilsyn i slut 2021

Det nye affaldstilsyn skal sikre, at virksomheder overholder eksisterende krav om kildesortering af genanvendeligt affald. Den konkrete model skal forhandles i efteråret 2021.

2. Øget og strømlinet affaldssortering ved udgangen af 2022

Der indføres et krav om, at virksomheder skal sortere husholdningslignende erhvervsaffald efter de samme sorteringskriterier som husholdninger. Husholdningslignende erhvervsaffald er typisk affald fra kontorområder, kantiner mv. Altså affald der i sammensætning minder om affald fra husholdninger (der sammenlignes på type og ikke på mængde).

Det skal du overholde i dag som virksomhed

Som virksomhed skal du først og fremmest sikrer dig, at du overholder de gældende affaldsregler, der stammer tilbage fra 2010. I affaldsbekendtgørelsen fremgår det, at affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Definitionen på affaldsproducerende virksomheder er alle virksomheder der producere affald.

Det er tidligere blevet frit fortolket, hvilke fraktioner der skal sendes til genanvendelse. Derfor er det pr. 1. januar 2021 præciseret, at alt affald, der kan genanvendes, skal genanvendes. Konkret er der oplistet 12 forskellige affaldstyper; Glas, Metal, Plast, Papir, Pap, Mad, Have, Træ, Tekstil, Mad- og drikkekartoner, Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik, Genanvendeligt PVC-affald og andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse. Samtidig er det tilføjet, at dette er en ikke-udtømmende liste.

For at overholde lovgivningen skal man derfor sikre sig:

  • At affald der produceres kontinuerligt sorteres
  • At der er en aftale med en indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret. Indsamlingsvirksomhed er den virksomhed, der afhenter affaldet og i nogle tilfælde vil det også være dem, der genanvender det. Du kan finde alle indsamlingsvirksomheder i Danmark her: Energistyrelsen - Affaldsregistret (ens.dk)

Pr. 1. januar 2021 er det et krav, ”at den affaldsproducerende virksomhed skal sikre og dokumentere en høj reel genanvendelse af affaldet.”  Ansvaret for dokumentation hviler på dem, der overtager affaldet. Dette vil oftest være indsamlingsvirksomheden.

Vejledningen for, hvordan man dokumenterer høj genanvendelse er under udarbejdelse.

Relateret indhold