Colourbox
12.08.21 SBA Nyheder

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring

Sundhedsstyrelsen har den 11. august udgivet en ny publikation.

I publikationen ”Covid- 19: Forebyggelse af smittespredning” indgår også anbefalinger til rengøring. Nedenfor er citeret fra publikationen.

4.6. Rengøring og færre fælles kontaktpunkter

Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader og dermed nedsætte risikoen for indirekte kontaktsmitte, fordi virus inaktiveres. Fælles kontaktpunkter er overflader, der berøres af mange, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, betalingsterminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter.

Når mange rører de samme ting, øges risikoen for indirekte kontaktsmitte betydeligt. Fælles kontaktpunkter bør derfor så vidt muligt fjernes eller undgås, men hvis det ikke er muligt, er hyppig rengøring særligt vigtig.

Almindelig rengøring med vand og sæbe er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion efter en konkret vurdering og ud fra et forsigtighedsprincip. For genstande, der ikke egner sig til at blive meget våde, fx telefoner, tablets og bærbare computere mv., anbefales det, at man følger producentens anvisninger for rengøring og/eller desinfektion.

Der kan være situationer, hvor overflader kan desinficeres med andre metoder, fx ved brug af UV-lys, samt forskellige former for desinfektionsmidler i enten gas, tør tåge eller dampform. Dette kræver altid, at overfladerne er synligt rene. Der vil være skærpede forholdsregler for ophold i rummet, hvor desinfektionen finder sted, da disse metoder kan være skadelige for mennesker. Ved brug af nogle typer udstyr kræves der desuden særlig baggrund hos personalet for at kunne håndtere det anvendte udstyr, da der kan være forskellige problematikker og risici ved anvendelsen af disse metoder. Der bør altid foreligge dokumentation for, at disse metoder har den ønskede effekt.

Hyppigheden af rengøring bør tilpasses årstiden, med hyppigere rengøring i efterårs- og vintersæsonen. Hyppigheden af rengøring bør desuden tilpasses de konkrete omstændigheder, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer, som fx i dagtilbud, sko[1]ler, butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre og liberale erhverv.

Læs mere på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

INFO

ANBEFALINGER

Følgende anbefales i forhold til at forebygge smitte ved hjælp af rengøring og færre fælles
kontaktpunkter:

• Unødvendige fælles kontaktpunkter bør fjernes eller undgås, hvis det er muligt. Derudover kan kontaktpunkter fjernes ved at skifte til kontaktløs betjening, fx sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk døråbning, kontaktløs betaling, fodbetjent skraldespandslåg mv.

• Fælles kontaktpunkter bør rengøres hyppigt og grundigt, som minimum én gang dagligt, og oftere ved mange besøgende. Det gælder både hjemme og på arbejdspladsen.

• Marker gerne fælles kontaktpunkter med klistermærker eller skilte. Opmærksomheden på berøring af fælles kontaktpunkter kan øges, hvis de identificeres og markeres tydeligt, fx dørhåndtag og trykknapper.

• Undgå at dele redskaber som fx telefoner, tablets mv., eller sørg for at der er god mulighed for at benytte hånddesinfektion ved skærmene.

Relateret indhold