21.09.21 SBA Nyheder

Hjælp til grøn omstilling af servicevirksomheder

Kunne du tænke dig at trække din virksomhed i en grønnere retning? Her er en liste med støttemuligheder til grøn omstilling af servicevirksomheder.

Foto: Getty Images

Tilskud fra Erhvervspuljen til energieffektivisering

Som udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020 blev der etablereret et erhvervs-tilskud, som har til formål at hjælpe virksomheder på vej med at sænke energiforbruget som i led i 70%-målsætningen.

Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder kan få tilskud på op til 50 pct. af omkostningerne ved energispareprojekter, fx til udskiftning af kedel med varmepum-per og udskiftning af belysning med LED.

I 2021 er puljen på 175 mio. kr.

Læs mere her

Hjælp til udvikling og implementering af grønne forret-ningsmodeller fra Grøn Cirkulær Omstilling

CGO er primært rettet mod SMV’er og har til formål at hjælpe danske virksomheder med at udvikle og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Der er tale om implementeringsstøtte og dermed ikke økonomisk støtte

Projektet er finansieret af EU.

Læs mere her

Lån til grøn omstilling gennem Danmarks Grønne Investeringsfond

Gennem fonden kan man søge om medfinansiering til grønne investeringer og projekter indenfor energioptimering, vedvarende energi og ressourceeffektivitet.

Der er tale om en låneordning, hvor det er muligt at lån op til 60 pct. af den samlede projektsum. Lånebeløbet er maks. 400 mio. kr. og min. 2 mio. kr., og løbetiden kan være op til 30 år.

Der ydes lån til alle størrelser af private virksomheder i alle brancher.

Fonden er finansieret af EU.

Læs mere her

Tilskud, events og vejledninger hos Erhvervshusene

Der er seks erhvervshuse i Danmark, som vejleder de danske virksomheder indenfor en række parametre, herunder bæredygtig omstilling.

Eksempelvis tilbyder Erhvervshuset Sjælland en række tilskud indenfor grøn og cirkulær forretning for virksomheder med CVR i Region Sjælland.

Læs mere her

Tilskud fra Virksomhedsprogrammet

Regeringen og et flertal af folketingets partier har afsat 600 mio. kr. til Virksomhedsprogrammet, som skal hjælpe danske SMV'er i kølvandet på COVID-19 krisen. 

Midlerne kommer fra EY genopretningsprogrammet REACT-EU, som skal understøtte en grøn og digital genstart. 

Virksomhedsprogrammet er delt i fire spor - SMV:Eksport, SMV:Vækspilot, SMV:Digital og SMV:Grøn - og kan søges at virksomheder over hele landet. 

Læs mere her

Maria Rolighed Thyme
Skrevet af:

Maria Rolighed Thyme

Relateret indhold