02.08.21 SBA Nyheder

Auditering af Servicenormen er i gang

I de kommende måneder modtager du måske en mail fra Dansk Standard. Dansk Standard auditerer nemlig løbende alle medlemmer i SBA for at sikre, at alle lever op til kravene i Servicenormen.

Til den ordinære kontrol udvælges der normalt årligt cirka 30 medlemmer. Grundet coronasituationen i 2020 var der dog færre virksomheder, der blev auditeret. Det betyder, at der i 2021 vil blive auditeret flere virksomheder.

Alle virksomheder, der udtages til kontrol er udvalgt på baggrund af følgende kriterier:

  • Alle nye medlemmer auditeres ved først kommende lejlighed
  • Eksisterende medlemmer, der ikke er blevet auditeret i mange år
  • Medlemmer, der har fået væsentlige anmærkninger ved sidste kontrolbesøg
  • Medlemmer, der er udvalgt gennem en tilfældig stikprøvekontrol

I henvendelsen fra Dansk Standard vil det altid fremgå, hvorfor din virksomhed får besøg af Dansk Standard. Hvis ikke, eller hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatsansvarlig Marie Hau på mhau@di.dk eller 28126313.

Udvidet underleverandørkontrolbesøg

Foruden de ordinære kontrol besøg udvælges der cirka fem virksomheder om året til udvidet underleverandørkontrol. De virksomheder, der her får besøg af Dansk Standard, udvælges gennem en tilfældig stikprøvemetode. Udvidet kontrolbesøg er et nyt tiltag, der første gang er gennemført i foråret 2021.

 

Relateret indhold