18.10.22 SBA Nyheder

Orienteringspligt af tillidsrepræsentanter

Virksomhedens tillidsrepræsentanter skal ved forestående ansættelser og afskedigelser holdes bedst muligt orienteret.

Dette fremgår af tillidsrepræsentantreglerne i stort set alle overenskomster i DI, herunder på serviceområdet; serviceoverenskomsten, kantineoverenskomsten, ejendomsfunktionæroverenskomsten m.fl.

En faglig voldgift har fastslået, at reglen indebærer, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om, hvem der skal afskediges hvornår, før virksomheden foretager afskedigelsen, og at orienteringen skal gives på en måde, og så hurtigt efter at beslutningen er truffet, som efter omstændighederne er rimeligt.

Bestemmelsen angår ansættelser og afskedigelser blandt medarbejdere inden for en tillidsrepræsentants repræsentationsområde.

Sagen udsprang af en afskedigelsesrunde i en virksomhed omfattet af Serviceoverenskomsten, som forud for afskedigelserne havde orienteret både forbundsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, SU mv. om de kommende forandringer og tillidsrepræsentanterne var også i flere omgange fra ledelsens side orienteret om de kommende afskedigelser. Det var dog ikke konkretiseret overfor tillidsrepræsentanterne hvem, der indenfor hver enkelt tillidsrepræsentants område, skulle afskediges.

DI gjorde gældende, at virksomheden havde orienteret bedst muligt om de forestående afskedigelser, og at orienteringen var omfattende, herunder på forskellige niveauer, overfor lønmodtagersiden.  

DI tabte denne del af sagen på, at dommeren, uanset førnævnte information fra ledelsen, fortolkede bestemmelsen sådan, at det var et krav, at de enkelte tillidsrepræsentanter skulle orienteres om hvem der blev afskediget.

DI vandt til gengæld den anden del af sagen.

Forbundet gjorde gældende, at det var en systematisk overtrædelse af reglen i Serviceoverenskomsten, da der var flere tillidsrepræsentanter i samme afskedigelsesrunde, som ikke var orienteret bedst muligt. Dommeren tilkendegav, at ”systematisk” overtrædelse af bestemmelsen indebærer et krav om gentagne brud, som ikke forelå ved denne centralt tilrettelagte afskedigelsesproces efter fælles skema omfattende flere lokationer.

Relateret indhold