27.04.22 SBA Nyheder

Virksomheder søges til ’Pilotprojekt om at sikre et godt og langt arbejdsliv ved hjælp af forebyggende og støttende indsatser’

Branchearbejdsmiljøudvalget for service og turisme søger virksomheder i rengøringsbranchen, der ønsker at styrke deres medarbejderes fysiske og mentale helbred og arbejdsevne samt sikre, at medarbejdere kan forblive længere i arbejde.

Det overordnede mål er at klæde arbejdsmiljøorganisationen på i en sådan grad, at de efter pilotforsøget har en oplevelse af, at de i højere grad end før pilotforsøget kan varetage de ansattes udfordringer med ergonomisk arbejdsmiljø i lyset af ønsket om at sikre et langt og sundt arbejdsliv.

Virksomheder indenfor udnævnte brancher vil modtage arbejdsmiljørådgivning til at sætte fokus på, hvilke konkrete forebyggelsestiltag, der adresserer de nedslidningsfaktorer, som kan være årsag til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på netop den pågældende virksomhed.

Arbejdsmiljørådgiveren skal facilitere en indsats, hvor Arbejdsmiljøorganisationen(AMO) er den bærende enhed, i at udmønte forløbet. På den måde opnås i højere grad et ejerskab i AMO til emnet, samtidig med, at der igennem rådgivningen sker en kompetenceudvikling til medlemmer af AMO, så de også fremover kan arbejde uafhængigt og selvstændigt omkring emnet, uden en rådgiver.

Rådgivere skal hjælpe AMO med at få øje på de muskel- og skeletbesværs elementer i arbejdets udførelsen, som kan være årsag til eller have indvirkning på tidlig tilbagetrækning. Rådgiverne skal derfor sammen med AMO have fokus på virksomhedens arbejdsgange og kultur, som indeholder uhensigtsmæssige brug af kroppen. Det kan ske igennem forståelse for og udførelsen af virksomhedstilpassede, rådgivning, undersøgelser og analyser af virksomhedens arbejdsgange igennem tæt dialog med AMO, hvor der indsamles konkret og nærværende viden fra pågældende arbejdsplads om netop de forhold, der kan være årsag til eller have indvirkning på tidlig tilbagetrækning.  Dette kan danne fundament for at kunne iværksætte en eller flere indsatser lokalt på virksomheden, fx ift. at facilitere ændringer i arbejdsgange, lave tilpasninger ift. tekniske hjælpemidler, samt videnformidling og oplæring ift. at mobilisere kroppen på en hensigtsmæssig måde. AMO tilegner sig under indsatserne styrket indsigt i, hvilke metoder og hvilket samarbejde med ansatte og ledelse på arbejdspladsen, der har betydning for at forebyggende tiltag etableres og opretholdes.

Indsatserne evalueres af Epinion/Team Arbejdsliv

Det er gratis at deltage i projektet, og virksomhederne får gratis arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med 4 besøg og ad hoc sparring med arbejdsmiljøkonsulenter fra CRECEA A/S. - CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som rådgiver om arbejdsmiljø, sundhed, psykisk arbejdsmiljø og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Projektet er arrangeret og støttet af BAU transport, BAU service - turisme og BAU jord til bord med projektmidler fra Arbejdsmiljørådet. Projektet er baseret på anbefalinger fra Seniortænketanken - Et længere og godt senior arbejdsliv.

PILOTPROJEKT

Projektet gennemføres i perioden 1. april til 31. december 2022.

Det får I ud af det:
I hele forløbet vil I modtage gratis arbejdsmiljørådgivning i brugen af de udvalgte værktøjer inden for det psykosociale og fysiske arbejdsmiljø med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Virksomheden bidrager med:
- Tid og ressourcer til CRECEA A/S’ besøg og konkret forebyggelsesarbejde

Virksomheden modtager til gengæld:
- 4 besøg og mulighed for ad hoc rådgivning,
- Hjælp til arbejde med konkrete tiltag og aktiviteter til at fremme et godt og langt arbejdsliv for jeres ansatte.

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold