16.06.22 SBA Nyheder

Var du ikke med til SBAs generalforsamling, så få guldkornene her

20. maj holdt SBA generalforsamling i forbindelse med DI Service Årsdag 2022. Inden dagen var omme havde 182 deltagere gæstet Industriens Hus, hvoraf 88 var fra virksomheder i SBA. Et rekordstort fremmøde, hvor man ikke var i tvivl om, at folk er glade for, at det igen er muligt at mødes i fysisk form.

Formandsberetning om store forskelle i branchens sundhedstilstand
I formandsberetningen fortalte Adm. direktør Zanne Burø fra Compass Group Danmark A/S om branchens sundhedstilstand ovenpå corona og nu med krigen i Ukraine.

Corona har ramt SBAs forskellige branchesegmenter forskelligt. I den gode ende har nogle oplevet status quo, mens andre inden for primært rengøring har haft en pæn vækst. I den anden ende har især kantine-catering-branchen oplevet både fuld nedlukning under corona-bølgerne og også mangel på omsætning mellem 1. og 2. bølge. Og vel at mærke uden af det lykkedes at få åbnet op for kompensationsordninger for den mellemliggende periode.

Og nu opleves så konsekvenserne af krigen i Ukraine som stigende udgifter til løn, materialer, el og brændsel. Også her rammes branchesegmenter forskelligt.  

SBAs bestyrelse og sekretariat arbejder ud fra fem mærkesager, som Zanne Burø  konstaterede stadig er relevante:

  • En ordentlig branche
  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag
  • En grøn og bæredygtig servicebranche
  • Konkurrencedygtige overenskomster
  • Flere og bedre udbud

Zanne Burø gjorde i sin beretning særligt meget ud af at fortælle om arbejdet med at sikre et bedre rekrutteringsgrundlag og en ordentlig branche. Og fortalte med glæde om den nye kampagne for Servicenormen, som SBA netop har søsat.

Til slut roste Zanne bestyrelsen for deres gode arbejde for SBA. Et samarbejde som hun beskrev som altid konstruktivt og aldrig kedeligt.

Ændring til vedtægternes § 5 om indmeldelse
Bestyrelsen havde indstillet, at § 5 i SBAs vedtægter skulle ændres. Forslaget som blev enstemmigt vedtaget medfører, at kriterierne for indmeldelse er i synk med DIs vedtægter. Vedtægten beskriver nu den procedure, som nye virksomheder møder fra sekretariatet og som Dansk Standard foretager i forbindelse med auditering af Servicenormen. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget og du finder de nye vedtægter her.

Kommerciel direktør Toke Platz fra Coor Service Management A/S blev valgt ind i SBAs bestyrelse
Og endelig havde bestyrelsen indstillet at udvide bestyrelsen, så den 10. og sidste ledige plads i bestyrelsen bliver besat. Bestyrelsen havde indstillet Kommerciel direktør Toke Platz og han blev enstemmigt valgt.

Årsdag med jagten på arbejdskraft
Efter veloverstående generalforsamlinger i alle DI Services medlemsforeninger og i DI Service blev det tid til  årsdagens konference. Og her blev vi i løbet af dagen klogere på, hvad fremtiden bringer, og hvilke overvejelser vi skal gøre os i jagten på arbejdskraft.

Tak til alle oplægsholderne. Det var spændende at høre om, hvordan I ansætter folk på kanten af arbejdsmarkedet, tiltrækker international arbejdskraft, har elever og lærlinge - og ikke mindst, hvordan I fastholder værdifulde medarbejdere gennem uddannelse og meget mere!

Relateret indhold