09.05.23 SBA Nyheder

FAQ om ny lønmodel på Serviceoverenskomsten

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2023 er der aftalt en ny lønmodel, der erstatter de tre hidtidige lønmodeller. Den nye lønmodel gælder ikke i forhold til overenskomstens særbestemmelser om levnedsmiddel, togservice og skadedyrsbekæmpelse. Tilmeld dig notifikation nederst på siden og få besked, hvis vi opdaterer oversigt og FAQ'en nedenfor med ny oplysninger og svar.

Oversigt over ny lønmodel i Serviceoverenskomsten 2023-2025

Regel om bevarelse af størrelsen af brancheanciennitetstillæg

Det fremgår af det nye § 11 stk. 3, at medarbejderen bevarer størrelsen af opnået brancheanciennitetstillæg, hvis vedkommende har arbejdet under Serviceoverenskomsten og inden 3 år efter ophør igen bliver omfattet af Serviceoverenskomsten.

Medarbejder kumulerer IKKE brancheanciennitet ved nyansættelse.

Eksempel

Hvis medarbejder f.eks. indenfor de sidste 3 år har arbejdet i en servicevirksomhed og opnået brancheanciennitetstillæg på 5,54 kr. under den tidligere ”lønmodel 2” opnår medarbejder f.eks. ikke ”nye” 5,54 kr. = 11,08 kr. ved 1 års anciennitet under nyansættelsen. Vedkommende bevarer ved den nye ansættelse 5,54 kr. og når vedkommende har været ansat i 18 måneder i den nye ansættelse (virksomhedsanciennitet) stiger medarbejderen til 8,30 kr. i brancheanciennitetstillæg.

Medarbejder kan således ansættes på præstationsløn + bevarelsen af 5,54 kr., medmindre vedkommende er faglært eller der f.eks. er ”overført” anciennitet, der forhindrer dette. Husk at de faglærte også skal have fagtillæg.

Regel om konvertering af anciennitets- og servicetillæg (Udfases løbende)

Det fremgår af den nye § 11, stk. 4, at medarbejderen bevarer størrelsen af opnået ”tidligere servicetillæg på 3,65 kr.” og ”tidligere anciennitetstillæg på 4,65 kr.”, hvis medarbejderen har opnået disse tillæg hos tidligere arbejdsgiver omfattet af Serviceoverenskomsten og inden 3 år efter påbegynder nyt arbejde hos arbejdsgiver omfattet af Serviceoverenskomsten. Hos den ny arbejdsgiver konverteres tillægget eller tillæggene, hvis begge er opnået, til brancheanciennitetstillæg.

Medarbejder kumulerer IKKE brancheanciennitetstillæg ved nyansættelse.

Eksempel 1

Hvis medarbejderen f.eks. får konverteret både det tidligere servicetillæg og anciennitetstillæg på tilsammen 8,30 kr. stiger medarbejder først efter 36 måneders ansættelse hos den nye arbejdsgiver til det højeste brancheanciennitetstillæg.  Medarbejder kan således ansættes på præstationsløn + bevarelsen af 8,30 kr. med mindre vedkommende er faglært eller der f.eks. er ”overført” anciennitet, der forhindrer dette.

Regel om vederlag under krævet transport

Det fremgår af ny § 12, at når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter. I forhold til tidligere er der i Serviceoverenskomsten 2023-2025 aftalt en ny vederlagsform for transporttiden.

Transporttiden honoreres med en ”reguleret” grundtimeløn. Efter 12 måneders anciennitet (der er alene tale om anciennitet hos den aktuelle arbejdsgiver) opnår medarbejderen brancheanciennitetstillæg oveni, jf. ny § 11, stk. 1, efter trappeskalaen. Skemaet følger her:  

  15.03.23 15.11.23 15.03.24 15.05.24
0-12 mdr. anciennitet 126,04 - 130,46 -
12-18 mdr. anciennitet  127,93 - 132,35 -
18-36 mdr. anciennitet  130,69 - 135,11 -
Efter 36 måneder 130,69 131,69 135,11 136,11

 

Medarbejder kumulerer IKKE brancheanciennitetstillæg ved nyansættelse og 3 års reglen for bevarelse af størrelse af brancheanciennitetstillæg, jf. ny § 11, stk. 3, gælder IKKE vedrørende krævet transport.

Eksempel

Medarbejder ophørte for 2 år siden i en servicevirksomhed omfattet af Serviceoverenskomsten og var aflønnet efter lønmodel 2. Medarbejderen opnåede derfor et tillæg på 8,30 kr. i det sidste halve år som serviceassistent.

Medarbejder søger nu ind i branchen igen og ansættes i en virksomhed omfattet af Serviceoverenskomsten. Medarbejder ansættes på præstationsløn og bevarer størrelsen af brancheanciennitetstillægget på 8,30 kr., jf. ”3 års reglen” i ny § 11, stk. 3 (hertil kommer eventuelt fagtillæg).

I det nye job er der krævet transport mellem flere arbejdspladser og medarbejder får 126,04 kr. (stiger pr. 15.03.24) for tiden der anvendes under krævet transport. Transport beregnes således alene ud fra ancienniteten i det nye job.

Hvornår kan startløn anvendes?

Startløn kan anvendes på alle medarbejdere, der ikke

indenfor de seneste 3 år har arbejdet 12 måneder (i samme virksomhed) eller mere på SBA-serviceoverenskomsten (eller Dansk Erhverv Serviceoverenskomsten). En medarbejder vil i teorien kunne have haft flere ansættelser af f.eks. 11 måneder uden at opnå en højere aflønning end startløn (gælder dog ikke ved virksomhedsoverdragelse omfattet af loven)
eller

er faglært rengøringstekniker eller serviceassistent. Startløn kan således heller ikke anvendes, selv om den faglærte har været borte fra branchen i mere end 3 år.

Hvilken betydning har anden erfaring med erhvervsrengøring fra f.eks. det offentlige?

Ingen. Medarbejdere der har arbejdet i det offentlige, kan ansættes på startløn, medmindre der er tale om virksomhedsoverdragelse, der omfattes af loven.

Hvilken betydning af overenskomstens regel om generhvervelse af anciennitet for den nye lønmodel?

Det er DI’s opfattelse, at generhvervelse af anciennitet sker i forhold til alle bestemmelserne i Serviceoverenskomsten, hvis medarbejderen har min. 6 mdr. anciennitet. Hvis medarbejderen f.eks. har arbejdet 6 måneder, og er ”ude” i 2 måneder på grund af virksomhedens opsigelse, og dernæst genansættes, bevarer vedkommende 6 måneders anciennitet i forhold til den nye lønmodel. Reglen om generhvervelse af anciennitet gælder som hidtil ikke, hvis medarbejderen selv har opsagt stillingen. Anciennitet bevares alene, hvis der sker genansættelse inden for en periode på 6 måneder.

Hvad hvis vi har ansat en medarbejder med obligatorisk uddannelse (lønmodel 1)?

Lønmodel 1 er ikke længere gældende. Virksomheden er dermed ikke længere bundet af uddannelsesforpligtelsen. Uddannelsen kan dog gennemføres alligevel.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for slåfejl, beregningsfejl samt udfaldet af eventuelle fagretlige afgørelser om fortolkning af den nye lønmodel.

Publikationer

OVERSIGT OVER NY LØNMODEL I SERVICEOVERENSKOMSTEN 2023-2025

Hent

Relateret indhold