SBA’s og 3F PSHR’s bagland ser på, mens de 22 protokollater til forliget på Kantineoverenskomsten underskrives af DI og 3F PSHR den 10. marts 2023 efter 27,5 timers forhandling.

10.03.23 SBA Nyheder

Forlig om Kantineoverenskomsten

DI og 3F PSHR indgik den 10. marts en 2-årig aftale om Kantineoverenskomsten, som dækker medarbejdere beskæftigede inden for kantine- og catering.

DI og 3F PSHR er 10. marts 2023 blevet enige om fornyelse af Kantineoverenskomsten, som cirka 5.000 lønmodtagere er omfattet af.  

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024.
  • Genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 15. juni 2023 fra 8,14 til 10,14 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,14 pct.
  • Der er foretaget en række moderniseringer, der tilpasser overenskomsten til nye moderne kantinekoncepter, herunder en nedbrydning af faggrænser og en åbning for hybridkantiner.

- Det er en overenskomstfornyelse inden for rammen af den samlede private overenskomstfornyelse i 2023. Samlet set er vi glade for at kunne forny overenskomsten med de fleksibilitetsgevinster vi har opnået, udtaler DI-forhandler Søren Vilsen.

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 15. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/ok2023 eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Download

Underskrevet protokollatpakke

Download her.

Relateret indhold