Målrettet uddannelser

Uddannelse, der skaber resultater

SBA har mange relevante uddannelsestilbud, der løfter medarbejdernes kompetencer og giver bedre jobindhold.

Der findes flere typer af uddannelsestilbud, som kan være relevante for en medarbejder i servicebranchen. Se dem nedenfor. 

Har du spørgsmål om uddannelse på serviceområdet, er du velkommen til at kontakte konsulent Marie-Louise Lindeløv på mall@di.dk eller på telefon 3377 3305.

 1. FVU-kurser (forberedende voksenundervisning)

  Kurser, som træner de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. FVU-kurserne udbydes på forskellige trin og kan leveres fleksibelt.

 2. AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)

  Typisk korte, faglige kurser, som har til formål at give deltageren færdigheder inden for et givent arbejdsområde. AMU-kurser kan også tilrettelægges til personer med svage danskkundskaber.

 3. Tilskud fra kompetencefonde - muligheder for støtte til uddannelse

  Det er muligt, at søge tilskudsmidler til uddannelse af medarbejderne gennem kompetencefonde. Du kan finde SBA's vejledning til tilskud her.

 4. De offentlige tilbud

  Er alle kendetegnet ved, at staten yder et større eller mindre tilskud. Til gengæld er indholdet og gennemførelse af aktiviteterne underlagt centrale regler. Læs mere om tilskud her.