TIlskudsmuligheder

Sådan får du tilskud til uddannelse

Efteruddannelsestilbuddene i det offentlige uddannelsessystem er kendetegnet ved, at der ydes større eller mindre tilskud fra staten til aktiviteten.

Tilskuddene til FVU- og AMU-kurserne udmøntes dels i form af favorable deltagerbetalingsvilkår, dels ved, at der er adgang til at søge om såkaldt løntabsgodtgørelse.

 1. FVU-kurser

  Det er gratis at deltage i FVU-kurser, og du kan desuden søge om løntabsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør 100 % af de maksimale dagpenge. Du ansøger via et skema, som udleveres af uddannelsesstedet.

 2. AMU-kurser

  Deltagerbetalingen på AMU-kurser udgør typisk 122 kr. pr. deltager pr. kursusdag. Også her kan du søge om løntabsgodtgørelse, hvilket skal ske på www.efteruddannelse.dk

 3. Mere støtte

  Herudover er der overenskomstmæssigt etableret en række støttemuligheder fra Servicebranchens Udviklingsfond (SBUF) og Kantineområdets Kompetencefond. Du kan blandt andet få dækket lønudgiften ud over løntabsgodtgørelsen for en række udvalgte AMU-kurser (primært rengøringsfaglige kurser).

  Ansøgning til SBUF sker via denne hjemmesiden.

 4. Udannelsesfonde

  Der er forskel på, hvad de forskellige fonde yder støtte til. Det afhænger blandt andet af, hvilke overenskomster medarbejderne er omfattet af. Det kan du læse mere om på service.di.dk.