Standarder

Standarder kan være et vigtigt redskab til at sikre en fælles forståelse og samarbejde mellem kunde og leverandør. Derfor arbejder SBA tæt sammen med Dansk Standard om udvikling af standarder på serviceområdet

INSTA 800
SBA har gennem en årrække været involveret i tilblivelsen og revisionen af den nordiske standard for måling af rengøringskvalitet – INSTA 800. SBA har desuden i samarbejde med søsterorganisationerne SBL i Norge og ALMEGA i Sverige udarbejdet en række værktøjer og hjælpemidler, der gør INSTA 800 til et effektivt kvalitets- og ledelsesværktøj for SBA´s medlemmer. 

Rekvirer den nyrevideret standard gratis

Rekvirere standarden ved at sende en mail til: dssalg@ds.dk eller ring til DS salgsafdeling tlf.: 39 96 61 31 – med angivelse af, at du er medlem af SBA + dit medlemsnummer – og med angivelse af, om de ønsker standarden tilsendt som hardcopy eller pdf – og følgende kundeoplysninger:

· E-mail
· Navn
· Firma
· Adresse
· Postnummer & By
· CVR-nummer
· Hoved telefonnummer

Der er ikke noget maks. antal standarder hvert medlem kan rekvirere.  

FACILITY MANAGEMENT
Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har igangsat et større standardiseringsarbejde vedrørende Facility Management. 

HYGIEJNEUDVIKLING I SUNDHEDSSEKTOREN
Dansk Standard har i samarbejde med Statens Serum Institut udgivet en række standarder vedrørende styring af infektionshygiejne. For servicevirksomheder, der arbejder med rengørings- og serviceopgaver i sundhedssektoren er kendskab til disse standarder vigtig.