Standarder

Standarder kan være et vigtigt redskab til at sikre en fælles forståelse og samarbejde mellem kunde og leverandør. Derfor arbejder SBA tæt sammen med Dansk Standard om udvikling af standarder på serviceområdet

En ensartet rengøringskvalitet med INSTA 800

Standarden er udviklet i et samarbejde mellem en række rengøringsselskaber, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger i Danmark, Sverige og Norge. Standarden sikrer, at kunde og rengøringsleverandør taler samme sprog.

Rekvirer den nyrevideret standard for 779 kr.

Rekvirer standarden ved at sende en mail til: dssalg@ds.dk eller ring til DS salgsafdeling tlf.: 39 96 61 31 – og angiv om de ønsker standarden tilsendt som hardcopy eller pdf.

Kurser i brugen af INSTA800

Oprust dine ansatte i den nye reviderede udgave af INSTA 800. Find de næste kurser i 2021 i INSTA 800 her 

Planlægningsværktøjet Jonathan Clean

I samarbejde med SBA og Dansk Standards norske søsterorganisation NHO har den norske It-virksomhed Datec udviklet et kalkulations- og planlægningsværktøj; Jonathan Clean, der kan håndtere både programmeret rengøring,  frekvensrengøring og rengøring efter INSTA 800.


Link til DATEC's hjemmeside: www.datec.no/