Facility Management

De europæiske standarder om Facility Management er vigtige værktøjer i forbindelse med outsourcing og udlicitering af serviceydelser. Derfor deltager SBA aktivt i arbejdet.

På baggrund af ønsker fra EU Kommissionen om at øge konkurrencen på serviceområdet i Europa, og for at medvirke til at skabe en klar struktur og terminologi indenfor Facilities Management, har den europæiske standardiseringsorganisation CEN udarbejdet foreløbig 2 standarder og flere er på vej.

De to standarder DS/EN 15221-1 og DS/EN 15221-2 omfatter hhv. terminologi og vejledning i udarbejdelsen af FM aftaler. 

SBA deltager i det danske standardiseringsudvalg, der følger arbejdet.