Hygiejneudvikling i sundhedssektoren

Dansk Standard har i samarbejde med Statens Serum Institut udgivet en række standarder med henblik på at sikre en endnu bedre infektionshygiejne og derved reducere risikoen for at erhverve en infektion under sygehusophold eller lignende.
For servicevirksomheder, der arbejder med rengørings- og serviceopgaver i sundhedssektoren er kendskab til disse standarder vigtig.

Standarden DS 2450 beskriver, hvordan man kan etablere et system til styring af infektionshygiejne, mens standarden DS 2451 består af foreløbig 12 dele hvoraf de følgende er relevante for servicevirksomheder, der arbejder i sundhedssektoren:

  • DS 2451-2 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne
  • DS 2451-8 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug
  • DS 2451-10 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 10 Krav til rengøring
  • DS 2451-2 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 11 Krav til behandling af fødevarer herunder transport og servering

DS 2451-10 Del 10 Krav til rengøring indgår som hovedregel som en del af udbudsgrundlaget, når rengøring på hospitaler sendes i udbud.