Vedtægter

Her kan du læse SBA´s vedtægter og etiske regler, som senest er blevet revideret på SBA´s generalforsamling den 12. maj 2023.

Vores medlemmer viser vejen
Etikken skal være på plads, for at vores branche fortsat kan tiltrække medarbejdere og levere et ordentligt produkt. I SBA har vi derfor defineret nogle klare etiske spilleregler, som vores medlemmer skal leve op til.

Vores branche er ikke bedre end det svageste led. Og som bekendt kan de dårlige sager hurtigt ødelægge det for de mange, der hver eneste dag arbejder ihærdigt på at højne branchens anseelse i samfundet. I SBA nøjes vi ikke med at tale om det. Vi klæder vores egne medlemmer på til at udvise høj etik over for deres medarbejdere og kunder … og i øvrigt opføre sig kollegialt over for hinanden.

Vi har kridtet banen op
SBA har formuleret en række klare etiske regler, som blev vedtaget på vores generalforsamling i 2008. Selvom de har nogle år på bagen, er de stadig lige aktuelle. Alle medlemmer af SBA efterlever disse etiske regler - ellers er de ganske enkelt ikke medlem.

Camilla Sandfeld

Camilla Sandfeld

Seniorchefkonsulent