Personalejura og rådgivning

Få den nødvendige juridiske rådgivning

Som medlem har du ubegrænset adgang til personalejuridisk rådgivning - fx om overenskomst, ansættelser og opsigelser. Desuden får du to timers gratis rådgivning om udbud hos et advokatfirma.

Hotline for servicevirksomheder
Hvis du har brug for råd eller sparring om personalespørgsmål, kan du ringe direkte til DI’s særlige hotline for virksomheder i SBA på   3377 4908  alle hverdage kl. 08.00 - 17.00.

Få svar på alle typer spørgsmål
DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation.
Vi rådgiver blandt andet om:

 • Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.
 • Afskedigelser
 • Barselsregler
 • Arbejdstid
 • Indgåelse af lokale aftaler
 • Funktionærers ansættelsesvilkår
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Sygefravær
 • Personalepolitikker
 • Hent kontrakter og blanketter
 • På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Gratis rådgivning om udbud

Øget konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor gennem udbud på fair og lige vilkår er et centralt fokusområde for SBA.

 • flere opgaver bliver konkurrenceudsat gennem udbud 
  konkurrencen mellem offentlige og private leverandører sker på lige vilkår
 • modvirke at kommunerne insourcer opgaver, der tidligere har været udliciteret

SBA's medlemmer opfordres til at kontakte SBA's sekretariat, når man støder på uklare eller urimelige udbudsbetingelser og kontraktvilkår.

Jo tidligere i udbudsprocessen SBA bliver gjort opmærksom på uklare og urimelige vilkår, jo bedre er mulighederne for at påvirke processen gennem kontakt til udbyderen eller måske ved at inddrage Konkurrencestyrelsen i sagen.

DI's udbudsrådgivning

DI har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaerne Bech-Bruun, Bird & Bird, DLA Piper Denmark og Rønne & Lundgreen om  to timers gratis udbudsrådgivning til DI-medlemmer
Gennem denne rådgivning gives der mulighed for at drøfte virksomhedens konkrete udfordringer ved et udbud.

"Som mindre virksomhed nyder jeg godt af de servicefunktioner, som SBA stiller til rådighed. Ikke mindst på det personalejuridiske område." ADM. DIREKTØR OLE MØLLER, DIVENTA A/S