Internationale medarbejdere

Hold styr på dine internationale medarbejdere

Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at dine internationale medarbejdere har orden i sagerne.

Dine internationale medarbejdere skal have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse (opholdskort), før de begynder at arbejde i Danmark. Du har også ansvaret for, at de betaler indkomstskat, og at det bliver indberettet til SKAT.

Undgå bøvl og bøder

Det kan have store konsekvenser for din virksomhed, hvis det viser sig, at en medarbejder fra lande uden for Norden, EU eller Schweiz har udført arbejde uden en gyldig arbejdstilladelse. Virksomheden kan få store bøder, også selvom virksomheden har handlet i god tro. Bøderne kan være på 20.000 kr. pr. ansat pr. påbegyndt måned - eller fængsel i op til 2 år.

Her får du nogle simple råd til, hvad din virksomhed kan gøre for at overholde reglerne og undgå bøder.

  1. Tjek, om personen, du ansætter, har et pas fra et land uden for Norden, EU eller Schweiz

  2. Tjek, at opholdskortet gælder det arbejde, personen skal udføre - og at gyldighedsdatoen stemmer

  3. Tag en kopi af både for- og bagside af opholdskortet

  4. Tjek, at det er den samme person, der udfører arbejdet, som har opholdskortet

  5. Lav en oversigt over, hvornår du næste gang vil tjekke personens opholdskort