Intern procedure

Få en intern procedure

Der skal være styr på medarbejderens identitet - og du skal løbende kontrollere for ændringer i medarbejdernes arbejdstilladelser.

Tag kopier af opholdskortet
Tag farvekopier af pas eller anden form for billede-ID. Husk at tage kopi af både forside og bagside af opholdskortet. På bagsiden står der bl.a., om der er begrænsninger i tilladelsen. 
Det er vigtigt, at denne procedure gælder for alle kommende medarbejdere, da det udgør en forskelsbehandling kun at spørge enkelte ansøgere.

Undgå identitetstyveri
Vær sikker på, at den person, du har ansat, også er den, der møder op på arbejdet. Det kan du fx gøre ved at kontrollere alle medarbejdernes identitet, så der ikke er nogen, som oplever at blive forskelsbehandlet.
Nogle virksomheder vælger at indføre et ID-kort med billede til alle virksomhedens ansatte. Det er op til virksomheden selv at vurdere, hvad der er bedst.

Kontrollér for ændringer
Et opholdskort kan blive inddraget, bortfalde eller udløbe, mens medarbejderen er ansat i din virksomhed. Ofte er det kun medarbejderen, der får denne besked. 
Vær opmærksom på ændrede forhold – som fx hvis en medarbejder, der har et opholdskort som familiemedlem, bliver skilt eller flytter fra sin ægtefælle. Det kan medføre inddragelse af opholdskortet.

Hav en intern procedure for kontrol
Du bør indføre en intern procedure for, hvor tit og hvordan du tjekker medarbejdernes opholdskort. Du kan fx skrive det ind i en kalender, hvornår tilladelsen udløber.

Husk, at du altid kan ringe til  STAR og høre, om en medarbejder har et gyldigt opholdskort.