Myndighederne

Besøg fra myndighederne

Arbejdstilsynet, SKAT, Politi og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samarbejder løbende om at føre tilsyn. Du skal derfor være opmærksom på, at de oplysninger, du giver, kan blive delt mellem myndighederne.

ARBEJDSTILSYNET kontrollerer, at virksomheden overholder reglerne om arbejdsmiljø. Hvis det på et besøg oplever, at der er et problem med opholds- og arbejdstilladelser eller med skat, kan det tage kontakt til SKAT og Politi.

SKAT kontrollerer, at virksomheden overholder reglerne for skatter og afgifter.

POLITIET kontrollerer, at personer, der opholder sig i Danmark, har opholds- og arbejdstilladelse. 
 
STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING (STAR)  kontrollerer, at virksomheden overholder regler for beskæftigede borgere, der ikke kommer fra Norden, EU og Schweiz. STAR kommer ikke selv på besøg i virksomheden, men samarbejder med de øvrige myndigheder.

Brug e-indkomstsystemet
Vær opmærksom på, at det er misbrug af skattekortet, når flere personer bruger det samme. Som arbejdsgiver har du ansvaret for at indberette A-indkomst og indeholde A-skat for dine medarbejdere i SKATs E-indkomstsystem. 
Der er adgang til E-indkomstsystemet via SKATs hjemmeside.