Underleverandører

Stil krav til underleverandørerne

Hvis din virksomhed bruger underleverandører, skal du bl.a. sikre dig, at de også overholder reglerne for international arbejdskraft.

Stil krav til dine leverandører om at overholde reglerne om opholds- og arbejdstilladelse samt skat. Bed fx om at se underleverandørens registreringsbevis og serviceattesten fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det beviser, at virksomheden er oprettet hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven.

Har leverandøren styr på skatten?
Du kan desuden overveje at stille krav til din underleverandør om at vise en udskrift fra E-indkomstsystemet. En udskrift fra E-indkomstsystemet dokumenterer, at underleverandøren har indberettet A-indkomst og A-skat for sine medarbejderne. 

Sørg i øvrigt altid for, at al betaling sker digitalt for at undgå svindel.

Kontrakter er krav i Servicenormen

For at opfylde Servicenormen er det er krav, at du har skriftlige kontrakt med dine underleverandører. Kontrakter efter 1. januar 2019, skal desuden være udformet med udgangspunkt i SBA's tjekliste for underleverandører. Du kan finde mere om brug af underleverandører i SBA's tjekliste, som kan findes i Servicenormens vejledning her