Information om lokalløn

Som DI tidligere har informeret om, er der mulighed for at indgå aftaler om lokalløn i Serviceoverenskomstens §6a og mange af vores øvrige overenskomster.

DI har sammen med 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet udarbejdet en kort pjece om lokalløn. Læs mere og bliv klogere på pjecens indhold.

I pjecen beskrives, hvordan man kan indgå lokalaftale og der er vejledning til hvilke forhold, der skal overvejes i processen.

Det er op til hver enkelt virksomhed og tillidsrepræsentant, at opnå enighed om de faktorer, der lægges til grund i en lokalaftale om lokalløn. Nedenfor følger en række faktorer, der kan lægges til grund. De er alene tænkt som inspiration.

· Arbejdskendskab
· Arbejdsresultat/præstation
· Anciennitet
· Samarbejdsevne
· Kundeforståelse
· Kommunikation
· Initiativ
· Ansvarlighed
· Effektivitet
· Fleksibilitet
· Jobudførelse
· Omstillingsevne
· Planlægning
· Kundetilfredshed
· Engagement

Hvis I har spørgsmål til lokalløn er I velkomne til at kontakte servicejura@di.dk.

Vær venligst opmærksom på, at aftale om lokalløn skal være indgået inden 1. marts 2018, hvis I vil nå at fordele en lille sum af overenskomststigningen pr. 15. marts 2018. 
Ellers skal der være indgået en suspensionsaftale inden 1. marts 2018. Se nærmere herom i pjecen og som vi også tidligere har informeret om.

Med venlig hilsen
DI Overenskomst II (SBA)

Lene Horn

Lene Horn

Seniorchefkonsulent, Advokat

  • Direkte +45 3377 4734
  • Mobil +45 4061 2037
  • E-mail leho@di.dk