Skabelon til lokallønsaftale på Serviceoverenskomsten

Med overenskomstfornyelsen i 2017 har virksomhederne fået mulighed for fremadrettet at etablere lokalløn efter forhandling med tillidsrepræsentanten.

DI har udarbejdet en skabelon og tilhørende vejledning, som kan tjene til inspiration, når virksomhederne skal indgå en lokalaftale om lokalløn.

Kontakt DI, hvis I er tvivl om de muligheder, som de nye regler om lokalløn giver jer.

Nina Lykke Kjeldsen

Nina Lykke Kjeldsen

Chef for Personalejura Forretningsudvikling og Legal Tech

  • Direkte +45 3377 3435
  • Mobil +45 2013 7326
  • E-mail nilk@di.dk