Overenskomster

Denne side giver dig adgang til en oversigt over de overenskomster SBA har indgået for perioden 2023-2025. For at kunne downloade overenskomsterne skal du have et login til DI.dk.