UdbudsVagten Indsigt

Få viden om dine kunders konkrete overvejelser og ledelsesbeslutninger med UdbudsVagten Indsigt, som gør det muligt at undersøge de overordnede tendenser inden for et interesseområde. Samtidig kan du overvåge og indhente de underliggende beslutningsdokumenter, hvor et bestemt emne eller en konkret sag er blevet behandlet.

Med søgeværktøjet “UdbudsVagten Indsigt” er det nu muligt at finde de myndigheder og beslutningstagere, der netop nu diskuterer en given problemstilling.

Du kan vælge at søge efter de problemer og behov (eksempelvis "højt sygefravær"), hvor du har kompetencer og løsninger at byde ind med. Værktøjet bliver særligt anvendt af servicevirksomheder, der vil finde de afbureaukratiserede servicemuligheder, der går under udbudsradaren.

Hvis du ønsker at afprøve, hvilken viden og hvilke konkrete forretningsmuligheder værktøjet kan frembringe, så tilbyder UdbudsVagten i samarbejde med DI Service nu denne workshop-ydelse.

Rabat til medlemmer af DI Service
Som medlem af DI Service får du 25 pct. rabat på en personlig workshop med udgangspunkt i værktøjet UdbudsVagten Indsigt.

Målet er, at du får konkrete brugbare leads og indsigter med hjem fra workshoppen. Og samtidig får du et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvor værdien af systematisk overvågning fra referaterne bliver afdækket fuldstændigt.

Du betaler kr. 3.750,-, hvor normalprisen er kr. 5.000,-